Przygotowanie do pracy w Kodu

Z Zasoby CoderDojo
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Przygotowanie do pracy w Kodu

Instalacja programu

Pobranie pliku instalacyjnego programu

Program Kodu Game Lab możemy pobrać bezpośrednio ze strony producenta, firmy Microsoft, za pośrednictwem serwisu www.microsoft.com lub korzystając z bezpośredniego linku:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056
Plik instalacyjny zajmuje 201MB miejsca, więc jego pobranie moż potrwać dłuższą chwilę, jeżeli korzystamy ze słabszego łącza sieciowego.

Instalacja krok po kroku

W tej części opisany został cały proces instalacji z uwzględnieniem każdego etapu tego procesu.
Instalacja przebiega w języku angielskim, dopiero po zakończeniu tego procesu można zmienić język na polski.
Po uruchomieniu pliku instalacyjnego KoduSetup.exe otwarte zostanie takie oto okno:

Przygotowanie do pracy w Kodu 1 opt.jpeg

Wybieramy przycisk Next w celu rozpoczęcia procesu instalacji.
W następnym oknie dostępna jest umowa oraz warunki użytkowania. Należy zaakceptować warunki, zaznaczając I accept the terms in the License Agreement i następnie kliknąć Install.

Przygotowanie do pracy w Kodu 2 opt.jpeg

Kolejne okno to opcje prywatności. Do wyboru mamy dwie opcje, ich wybór jest dobrowolny:

  • Yes, Kodu should check for updates - zgadzamy się na automatyczne sprawdzanie aktualizacji przez program
  • Yes, Kodu may send usage information to Microsoft - wyrażamy zgodę, by program przesyłał istotne informacje do producenta, w celu badania preferencji użytkowników i ulepszenia programu.
Przygotowanie do pracy w Kodu 3 opt.jpeg

Następny krok to wybór języka. Na rozwijanej liście szukamy pozycji Polish i przechodzimy dalej, klikając przycisk Next.

Przygotowanie do pracy w Kodu 4 opt.jpeg

W tym momencie rozpoczyna się już instalacja programu. Należy teraz odczekać, aż proces ten dobiegnie końca. Kodu Game Lab potrzebuje do pracy dodatkowyc składników systemowych, takich jak Microsoft XNA Framework 4.0. Program instalacyjny samodzielnie sprawdzi ich obecność i poinformuje nas, jeżeli napotka brak któregoś z nich. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zainstalować brakujące komponenty. Następnie w oknie instalacji Kodu Game Lab należy wybrać przycisk Refresh, a następnie Next i instalacja będzie automatycznie kontynuowana.

Przygotowanie do pracy w Kodu 5 opt.jpeg

Gratulacje! Instalacja dobiegła końca. Należy teraz kliknąć Finish i przejść do konfiguracji programu

Przygotowanie do pracy w Kodu 6 opt.jpeg

Konfiguracja ustawień programu

Uruchomienie narzędzia konfiguracji Kodu Game Lab

Po zainstalowaniu programu, na pulpicie powinny pojawić się dwie ikony dotyczące programu Kodu Game Lab.

Wdk 1.jpeg

W celu konfiguracji programu otwieramy Configure Kodu Game Lab.

Przygotowanie do pracy w Kodu 8 opt.jpeg

1. Jakość grafiki:

  • Standard (Reach) - ustawienia standardowe, opcja przeznaczona dla słabszych komputerów
  • Advanced (HiDef) - wysoka jakość obrazu, opcja przeznaczona dla komputerów o wyższej mocy obliczeniowej

2. Opcje ekranu:

  • Resolution - lista możliwych do wyboru rozdzielczości ekranu
  • Fulscreen - zaznaczenie tej opcji sprawia, że Kodu będzie wyświetlany w trybie pełnoekranowym

3. Efekty wizualne: blask, zniekształcenie i wyostrzanie obiektów
Jeżeli jakość grafiki ustawiliśmy jako Standard, ta opcja jest niedostępna.
4. Efekty wizualne: wygładzanie obiektów
5. Efekty wizualne: dodatkowe animacje
6. Pozostałe ustawienia: włącznie dźwięku
7. Pozostałe ustawienia: pokaż okno społecznościowe w menu głównym
8. Miejsce na dysku twardym, w którym będą zapisywane projekty stworzone w Kodu Game Lab
Po dokonaniu konfiguracji należy wybrać OK, aby zapisać ustawienia. Teraz nasz Kodu Game Lab jest już gotowy do pracy.