Coś 1

Z Zasoby CoderDojo
Wersja Darek Mastalerz (dyskusja | edycje) z dnia 13:48, 3 sty 2019

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zadanie polega na napisaniu programu rysującego pewien kształt według podanego przepisu. Jaki to kształt?

Poziom 3

Algorytm polega na rysowaniu punktów na canvasie we współrzędnych wyliczonych w każdym kolejnym kroku.

Zaczynamy w punkcie (0,0)

 prev = [
   0,
   0
 ]

Algorytm wyznaczenia następnego punktu polega na poddaniu współrzędnych poprzedniego punktu przekształceniu liniowemu next=A*prev+B, gdzie A i B są macierzami przekształcenia, a next i prev - współrzędnymi następnego i poprzedniego punktu, dobierając macierze przekształcenia z zgodnie z podanymi niżej prawdopodobieństwami.

Z prawdopodobieństwem 0.01:

 A = [
   [0,0],
   [0,0.16]
 ]
 B = [
   0,
   0
 ]

Z prawdopodobieństwem 0.85:

 A = [
   [0.85, 0.04],
   [-0.04,0.85]
 ]
 B = [
   0,
   1.6
 ]

Z prawdopodobieństwem 0.07:

 A = [
   [0.20, -0.26],
   [0.23, 0.22]
 ]
 B = [
   0,
   1.6
 ]

I w końcu z prawdopodobieństwem 0.07:

 A = [
   [-0.15, 0.28],
   [0.26, 0.24]
 ]
 B = [
   0,
   0.44
 ]

Najładniejszy obrazek otrzymamy mapując współrzędne punktu x,y na faktyczne współrzędne rysowanego punktu w następujący sposób:

 x z przedziału -2.1820, 2.6558 na 0, width
 y z przedziału 0, 9.9983 na height, 0

Dodatkowo, po ustawieniu colorMode(HSB) można zamapować y z przedziału 0, 9.9983 na współczynnik h koloru punktu w zakresie 150, 0.

Podpowiedź do szybkości działania W celu przyspieszenia działania programu można w funkcji draw() wykonać 100 iteracji pętli rysującej i wyliczającej kolejny punkt.

Poziom 2

Algorytm polega na rysowaniu punktów we współrzędnych wyliczonych w każdym kolejnym kroku.

Pracujemy w p5 więc:

 function setup() {
 }
 function draw() {
 }

W funkcji setup rysujemy canvas o dowolnych wymiarach (np. kwadratowy) i ustawiamy mu kolor tła. W funkcji draw - nie czyścimy canvasa. Będziemy do niego po prostu dostawiać punkty.

Zaczynamy w punkcie (0,0). Współrzędne przechowujemy w zmiennych globalnych.

 x = 0
 y = 0

Algorytm wyznaczenia następnego punktu

Z prawdopodobieństwem 0.01 następny punkt to:

 nextX = 0;
 nextY = 0.16 * y;

Z prawdopodobieństwem 0.85 następny punkt to:

 nextX = 0.85 * x + 0.04 * y;
 nextY = -0.04 * x + 0.85 * y + 1.6;

Z prawdopodobieństwem 0.07 następny punkt to:

 nextX = 0.2 * x - 0.26 * y;
 nextY = 0.23 * x + 0.22 * y + 1.6;

I w końcu z prawdopodobieństwem 0.07 następny punkt to

 nextX = -0.15 * x + 0.28 * y;
 nextY = 0.26 * x + 0.24 * y + 0.44;

Najładniejszy obrazek otrzymamy mapując współrzędne punktu x,y w następujący sposób:

 px = x z przedziału -2.1820, 2.6558 na 0, width
 py = y z przedziełu 0, 9.9983 na height, 0

I rysując punkt we współrzędnych (px,py)

Dodatkowo, po ustawieniu colorMode(HSB) można zamapować y z przedziału 0, 9.9983 na współczynnik h koloru punktu w zakresie 150, 0.

W celu przyspieszenia działania programu można w funkcji draw wykonać 100 iteracji pętli rysującej i wyliczającej kolejny punkt.

Podpowiedź do wyliczania prawdopodobieństwa Użyj funkcji random() żeby wylosować liczbę z przedziału <0,1) a następnie użyj wyrażenia warunkowego jak na rysunku poniżej :)

 0--0.01-----------------------------------------0.86-------0.93-------1.0


Poziom 1

Algorytm polega na rysowaniu punktów we współrzędnych wyliczonych w każdym kolejnym kroku.

Współrzędne punktu przechowujemy w zmiennych globalnych x i y, które na początku ustawiamy na 0. Zadeklaruj dwie zmienne globalne:

 x=0;
 y=0;
 function setup() {
   Tworzymy canvas (600,600)
   Ustawiamy tło na (51)
   Ustawiamy tryb koloru na (HSB)
 }

W funkcji draw wyznaczamy współrzędne kolejnego punktu i rysujemy go. Najlepiej napisać dwie funkcje nextPoint() i drawPoint()

 function nextPoint() {
   //Zadeklaruj dwie zmienne nextX i nextY
   Wylosuj liczbę p z przedziału <0,1)
   Jeśli p < 0.01
    nextX = 0;
    nextY = 0.16 * y;
   W przeciwnym przypadku jeśli p < 0.86
    nextX = 0.85 * x + 0.04 * y;
    nextY = -0.04 * x + 0.85 * y + 1.6;
   W przeciwnym przypadku jeśli p < 0.93
    nextX = 0.2 * x - 0.26 * y;
    nextY = 0.23 * x + 0.22 * y + 1.6;
   W przeciwnym przypadku
    nextX = -0.15 * x + 0.28 * y;
    nextY = 0.26 * x + 0.24 * y + 0.44;
   Ustaw x = nextX, y = nextY
 }

W funkcji rysowania punktu zamapujemy współrzędne x i y na wymiary canvasa a następnie narysujemy punkt w wyznaczonym miejscu. Dla dodania interesującego koloru zamapujemy współrzędną y na przedział 150,0 komponentu HSB koloru punktu.

 function drawPoint() {
   // Wyznaczamy współrzędne punktu do narysowania: px i py
   px = zamapuj x z przedziału -2.1820, 2.6558 na 0, width
   py = zamapuj y z przedziełu 0, 9.9983 na height, 0
   Ustaw szerokość kreski na 0.5
   h = zamapuj y z przedziełu 0, 9.9983 na 150, 0
   Ustaw kolor linii na (h, 100, 100)
   Ustaw brak wypełnienia
   Narysuj punkt we współrzędnej (px, py)
 }

W funkcji draw(), w celu przyspieszenia animacji wykonamy kilkaset iteracji rysowania i wyliczania punktu

 function draw() {
   Powtórz 100 razy
    Rysuj punkt
    Wyznacz następny punkt
 }

I to wszystko. Co wyszło?